Vijf belangrijke uitgangspunten

We kunnen eigenlijk niet meer om het bewustzijn heen. Het verkrijgen van informatie over een kwantumobject, op welke manier dan ook, beïnvloedt dat object of beter gezegd beïnvloedt de toestandsgolf van dat object. Als het er niet toe doet hoe die informatie wordt verkregen dan komen we onverbiddelijk bij de waarnemer terecht. Die lijkt er wel toe te doen en het enige belangrijke verschil tussen een willekeurig meetinstrument en een willekeurige waarnemer zal daarom het bewustzijn van de waarnemer moeten zijn.

Herlees eventueel in dit kader: Bewustzijn beïnvloedt kwantumeffecten

Belangrijke vragen

Kortom, de waarnemer creëert het waargenomene. Dat roept onmiddellijk de volgende belangrijke vragen op:

  • Hoe doet die waarnemer dat? Het projectiepostulaat dat een mechanisme verondersteld waardoor het bewustzijn van de waarnemer het waargenomene projecteert in een objectief bestaande werkelijkheid lijkt teveel op wat ik het ‘Harry Potter effect’ noem, magie dus.
  • Hoe komt het dat we het er in het algemeen over eens kunnen zijn wat we waarnemen? Als elke waarnemer zijn eigen waarneming creëert dan moet er ook een oorzaak of mechanisme gezocht worden voor de consensus over de waarnemingen door verschillende waarnemers.
  • Het bewustzijn kan geen product zijn van het fysieke brein dat op zijn beurt de waargenomen wereld en daarmee zichzelf weer zou moeten produceren. Maar dan lijkt het alsof we op een Cartesiaanse dualiteit afstevenen waar interactie tussen fysieke materie en niet-fysiek bewustzijn mogelijk is. Hoe kan iets niet-fysieks een fysiek effect uitoefenen?

Uitgangspunten voor een verklaring

De verklarende hypothese zal een antwoord moeten geven op deze belangrijke vragen. Dus dit worden de uitgangspunten:

  1. De kwantumfysica vertelt ons dat het gaat om informatie en niet om de manier waarop die wordt verkregen en daaruit volgt dat bewustzijn nodig is.
  2. Bewustzijn kan niet fysiek zijn omdat we bij de materiële oorsprong ervan in een oorzakelijke lus belanden.
  3. Geen ‘Harry Potter Effect’ a.u.b.
  4. De consensus van meerdere waarnemers dient verklaard.
  5. Zo eenvoudig mogelijk maar niet nog eenvoudiger.

Die verklarende hypothese bestaat, en is al heel oud.

Einde van de ‘begeleide’ rondleiding

Hier eindigt de ‘begeleide rondleiding’ door mijn website. Je moet nu een aardig overzicht gekregen hebben van mijn visie op de boodschap die de kwantumfysica voor ons heeft. Kijk vooral ook eens bij het overzicht van alle interessante berichten die tot nog toe op deze website verschenen zijn. Dat zijn er intussen al aardig wat en zijn vaak extra uitgebreide uitwerkingen van kwantumfenomenen en hun betekenis. Toegevoegde waarde.

Maar er is veel meer te vinden over kwantumfysica en bewustzijn, ook op deze website die ik regelmatig update met de interessantste bevindingen in de kwantumfysica die ik tegenkom. Kijk rustig nog even verder rond. Of doe de rondleiding nog een keer. Je ziet waarschijnlijk meer dan de eerste keer.